Elektronika dielov katalóg Real Time Clocks

Elektronické súčiastkyKategóriaPopis
MSM6542-01Časovacie obvodREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02Časovacie obvodREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03Časovacie obvodREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170Časovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGČasovacie obvodMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
M48T86Časovacie obvodREAL TIME CLOCK
M48T86MHČasovacie obvodREAL TIME CLOCK
M48T86PCČasovacie obvodREAL TIME CLOCK
M48T86PC1Časovacie obvodREAL TIME CLOCK
M48T86SHČasovacie obvodREAL TIME CLOCK
BQ3287Časovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-Časovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IČasovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287EČasovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-Časovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-Časovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287MT-Časovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IČasovacie obvodReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2Časovacie obvodReal-Time Clock Module
DS1305Časovacie obvodSerial Alarm Real Time Clock
DS1305EČasovacie obvodSerial Alarm Real Time Clock
DS1305ENČasovacie obvodSerial Alarm Real Time Clock
DS1305NČasovacie obvodSerial Alarm Real Time Clock